Đăng ký tiếp nhận thông tin dự án
Phòng bán hàng chủ đầu tư (Thông tin khách hàng sẽ được bảo mật)

Mẫu căn hộ S1M - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

Mẫu thiết kế S1M - Bản vẽ này là ý tưởng thiết kế, việc bố trí tường ngăn và nội thất giúp định hướng không gian cho khách hàng, Bản vẽ triển khai theo thực tế TKBVTC được CĐT phê duyệt.

Thiết kế S1M - Mặt bằng tầng 1 - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

Thiết kế S1M - Mặt bằng tầng 1 - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

Thiết kế S1M - Mặt bằng tầng 2 - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

Thiết kế S1M - Mặt bằng tầng 2 - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

Thiết kế S1M - Mặt bằng tầng 3,4 - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

Thiết kế S1M - Mặt bằng tầng 3,4 - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

Thiết kế S1M - Mặt bằng áp mái - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

Thiết kế S1M - Mặt bằng áp mái - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

Thiết kế S1M - Mặt bằng mái - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

Thiết kế S1M - Mặt bằng áp mái - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

Thiết kế S1M - Mặt đứng chục B-A - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

0972 352 598